tisdag, 29 oktober, 2013

Rapporttillfällen och Årsstämma i OEM International AB 2014

Rapporttillfällen och Årsstämma i OEM International AB 2014

Onsdag 19 februari                 Bokslutskommuniké 2013

Tisdag 29 april                        Delårsrapport januari – mars

Tisdag 29 april                        Årsstämma i Tranås

Måndag 14 juli                        Delårsrapport januari – juni

Tisdag 21 oktober                   Delårsrapport januari - september

Tranås den 29 oktober 2013

OEM INTERNATIONAL AB (publ)

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2013 kl. 09:00.

Ladda ner Release