måndag, 16 mars, 2020

OEM Internationals förslag om extra utskiftning av 10 kr/aktie dras tillbaka

Styrelsen för OEM International har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om ett automatiskt inlösenförfarande om 10 kr/aktie, totalt 232 Mkr. Utdelningsförslaget om 7 Kr/aktie ligger fast.

Styrelsens beslut har fattats mot bakgrund av rådande omvärldsklimat med osäkerheten kring de ekonomiska effekterna av spridningen av SARS-CoV-2.

 

Verksamhetens utveckling per sista februari är i nivå med föregående år. OEM International har en marginell skuldsättning där verksamheten bedrivs huvudsakligen i egenägda fastigheter.

 

 

Tranås 16 mars 2020

 

OEM International AB (publ)

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OEM International ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2020 kl. 08.30 CET, genom Johan Bromans försorg.

Ladda ner Release