fredag, 27 april, 2001

Bolagsstämma den 26 april 2001

BOLAGSSTÄMMA DEN 26 APRIL 2001 Aktieutdelning Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag att för 2000 lämna utdelning med 4:50 kr/aktie samt att som avstämningsdag fastställa den 2 maj 2001. Styrelse Till styrelseledamöter valdes Orvar Pantzar, Agne Svenberg, Ulf Barkman, Hans Franzén, Gunnar Eliasson och Reinhold Geijer. Nedsättning av aktiekapitalet Bolagsstämman beslöt att sätta ner bolagets aktiekapital från 45.568.515 till 41.661.015 genom bortstämpling av 781.500 st återköpta aktier, utgörande 8,6 % av det tidigare antalet aktier. Nyemission Styrelsen bemyndigades att i samband med eventuellt företags-förvärv få nyemittera B-aktier till max 10 % av aktiekapitalet. Återköp av aktier Styrelsen bemyndigades att återköpa maximalt 10 % av bolagets aktier, att sälja alla eller delar av de eventuellt inköpta aktierna, att använda återköpta aktier som likvid vid eventuellt företagsförvärv. Eventuella förvärv eller försäljningar av bolagets aktier får endast göras på OM Stockholmsbörsen till vid förvärvs- eller försäljningstillfället gällande marknadspris. Motivet för återköp är att förändra bolagets kapitalstruktur så att förutsättningarna för att öka avkastningen på eget kapital förbättras. Bemyndigadet gäller intill nästa ordinarie bolagsstämma. Nästa rapporttillfälle Delårsrapport januari-juni 2001 kommer att lämnas den 3 augusti 2001. Tranås den 26 april 2001 OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) Jörgen Zahlin Hans Franzén Verkställande Styrelseordfö direktör rande ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/27/20010427BIT00270/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/27/20010427BIT00270/bit0002.pdf

Ladda ner bit0002.doc
bit0002.pdf