måndag, 7 november, 2016

OEM International förvärvar RF Partner AB med dotterbolag Ranatec Instrument AB

OEM International har idag tecknat avtal om förvärv av RF Partner AB med dotterbolag Ranatec Instrument AB. Bolagen, med huvudkontor i Mölndal, utvecklar och marknadsför komponenter för radioapplikationer, system för radarövervakning samt testsystem för antenner. Bolagen har en årlig omsättning på ca 18 MSEK.

-      RF Partner AB med dotterbolaget Ranatec Instrument AB är välskötta bolag med produkter och lösningar som kompletterar Flexitron ABs sortiment, som är ett av OEM koncernens dotterbolag. RF Partner AB och Flexitron AB kommer successivt att fördjupa samverkan för att nyttja synergier och utveckla kunderbjudandet, kommenterar Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International.

Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på OEMs resultat under innevarande år.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2016 kl 15.30.

Tranås den 7 november 2016

OEM International AB (publ)

Ladda ner Pressmeddelande RF Partner med dotterbolag Ranatec Instrument 2016-11-07