tisdag, 21 september, 2010

OEM International förvärvar All Motion Technology

OEM International har idag förvärvat All Motion Technology. All Motion Technology omsätter ca 30 MSEK på årsbasis med försäljning i de nordiska länderna. Förvärvet är ett steg i att bredda kunderbjudandet och stärka positionen inom motion technology.

-         All Motion är ett välskött bolag med en mycket intressant produktportfölj. Vi ser en stor potential i samordningen med OEMs övriga sortiment och öka konkurrenskraften inom elmotorlösningar på den nordiska marknaden, kommenterar Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International.

 

All Motion Technology marknadsför elmotorlösningar med höga krav på exakthet och precision. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget har 5 personer anställda.

 

Köpeskillingen uppgår till ca 9,5 MSEK samt en tilläggsköpeskilling som baseras på verksamhetens utveckling t.o.m. 2012. Förvärvet bedöms ha mindre positiv påverkan på OEMs resultat innevarande år.

 

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 september kl 14.00.

 

Tranås den 21 september 2010

 

OEM International AB (publ)

Ladda ner wkr0001.pdf