måndag, 27 februari, 2017

Valberedningens förslag till styrelse och styrelseordförande i OEM International AB

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Ulf Barkman, Hans Franzén, Petter Stillström och Åsa Söderström Jerring. Lars-Åke Rydh står inte till förfogande för omval, ej heller Jerker Löfgren som tragiskt avled för en kort tid sedan. Till nya styrelseledamöter föreslås Ingrid Nordlund, Jörgen Rosengren och Anna Stålenbring.

Ingrid Nordlund är född 1968 och är civilekonom. Hon är för närvarande VD och koncernchef för NGS Group AB. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i HomeMaid AB.

Jörgen Rosengren är född 1967 och är civilingenjör. Han är för närvarande VD i Bufab AB.

Anna Stålenbring är född 1961 och är civilekonom. Hon bedriver rådgivningsverksamhet i A Advisory AB. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Troax AB och FM Mattsson Mora Group AB.

Samtliga nya föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.    

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod utökas med en person.

Valberedningen föreslår vidare nyval av Petter Stillström som styrelsens ordförande.

Förslagen stöds av aktieägare i bolaget uppgående till cirka 80 % av rösterna och cirka 41 % av antalet aktier.

OEM Internationals årsstämma äger rum den 19 april 2017 på Badhotellets konferenscentrum, Ågatan 16 i Tranås.

Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2017 kl. 15.00, genom nedanstående kontaktpersons försorg.

Tranås den 27 februari 2017

Valberedningen

Ladda ner Valberedningens förslag 2017-02-27