fredag, 13 mars, 2020

Valberedningens förslag till styrelse, styrelseordförande och revisor i OEM International AB

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Ulf Barkman, Mattias Franzén, Richard Pantzar, Jörgen Rosengren, Petter Stillström, Agne Svenberg och Åsa Söderström Winberg.  

Valberedningen föreslår vidare omval av Petter Stillström som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska uppgå till sammanlagt 1 800 000 kronor, varav 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman utsedda ledamöterna som inte är anställda av bolaget.

Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Martin Odqvist, intill årsstämman 2021. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslagen stöds av aktieägare i bolaget uppgående till cirka 79 % av rösterna och cirka 41 % av antalet aktier.

OEM Internationals årsstämma äger rum den 22 april 2020 på Badhotellets konferenscentrum, Ågatan 16 i Tranås.

Tranås den 13 mars 2020

Valberedningen

Ladda ner Pressmeddelande Valberedningens förslag 2020-03-13