torsdag, 27 november, 2014

OEM International förvärvar Kübler Svenska AB

OEM International har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Kübler Svenska AB. Tillträde är planerat till 1 december 2014. Verksamheten har sitt säte i Stockholm och marknadsför komponenter för kontroll av vätskenivå eller flöden i maskiner och processer. Bolaget omsätter ca 13 MSEK på årsbasis.

-      Kübler Svenska AB kompletterar OEM väl både kompetens- och produktmässigt, vilket kommer att stärka vårt kunderbjudande inom tryck- och flödeskomponenter.

Succesivt kommer verksamheten att integreras i OEM Automatic AB, med syfte att öka effektiviteten i marknadsbearbetningen, kommenterar Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International.

Köpeskillingen uppgår till 7,1 MSEK samt en tilläggsköpeskilling som baseras på verksamhetens utveckling under ett år. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på OEMs resultat under innevarande år.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 november 2014 kl. 08.30.

Tranås den 27 november 2014

OEM International AB (publ)

Ladda ner Release