måndag, 29 mars, 2010

OEM Internationals årsredovisning nu tillgänglig på hemsidan www.oem.se

OEM International AB:s årsredovisning för 2009 är nu publicerad på www.oem.se. Tryckt version beräknas finnas tillgänglig på bolaget from den 30 mars 2010. Informationen är sådan som OEM skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, VML.

Ladda ner wkr0011.pdf