tisdag, 15 februari, 2000

Återköp av egna aktier i OEM International

ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER I OEM INTERNATIONAL Styrelsen i OEM International, noterat på OTC-listan vid OM Stockholmsbörsen, har idag beslutat föreslå ordinarie bolagsstämma den 28 april att bemyndiga återköp av egna aktier motsvarande högst 10% av aktiekapitalet förutsatt att lagstiftningen stöder detta. Avsikten med de föreslagna återköpen är att anpassa den nuvarande kapitalstrukturen till att bättre stödja de finansiella mål som OEM International arbetar efter. OEM International har som målsättning att omsättning och resultat skall växa med i snitt 15% årligen, att avkastningen på det egna kapitalet skall vara minst 20% samt att soliditeten inte skall understiga 35%. Sedan börsnoteringen 1983 har tillväxten i resultat före skatt i genomsnitt varit 25% per år. Vinsten per aktie efter skatt har sedan 1990 ökat från 1:18 kr per aktie till 9:04 kr 1999. Vid bokslutet 1999 uppgick soliditeten i OEM International till 48,5%, vilket innebär att kapitalstrukturen bör justeras för att säkerställa att de finansiella målen uppnås på lång sikt. Även efter återköp av egna aktier kommer OEM att ha en balansräkning som är stark nog att klara betydande förvärv utan att den finansiella risken i företaget blir för stor. "Vi skall inte agera kassaförvaltare, utan se till att aktieägarnas pengar förräntas på optimalt sätt i vår verksamhet. Återköp av egna aktier är en metod att skifta ut kapital till de aktieägare som så önskar och samtidigt erbjuda dessa en likviditet i marknaden. En utskiftning av kapital på detta sätt gör dessutom att det är upp till den enskilda aktieägaren att avgöra om denne vill realisera vinster i sitt innehav. OEM International kommer även efter återköp av egna aktier att ha de finansiella musklerna att genomföra lönsamma förvärv, varför vi ser detta som ett attraktivt tillfälle att justera kapitalstrukturen", kommenterar OEM:s styrelseordförande Hans Franzén styrelsens beslut. OEM INTERNATIONAL AB Tranås den 15 februari 2000 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Hans Franzén, styrelsordförande 0140 - 36 06 86 mob.tel 0709-76 06 86 Agne Svenberg, VD 0140 - 36 06 83 mob.tel 0708-37 12 15 Jan Cnattingius, finansdirektör 0140 - 36 06 82 mob.tel 0709-76 06 82 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/15/20000215BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/15/20000215BIT00520/bit0002.pdf

Ladda ner bit0001.doc
bit0002.pdf