fredag, 12 juni, 2015

OEM International förvärvar displayspecialisten Scannotec Oy i Finland

OEM International har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Scannotec Oy i Finland. Bolaget har sitt huvud kontor i finska Esbo. Årsomsättningen uppgår till cirka 1,5 miljoner Euro och bolaget har 6 anställda. Scannotec är en leverantör av tekniska produkter och system för vägledning, information, övervakning och säkerhet som används inom kollektivtrafiken och i industriella anläggningar. Tillträde planeras till 30 juni.

-   Scannotec har byggt upp en stark marknadsposition i Finland och vi kommer att stödja den fortsatta utvecklingen av bolaget genom bland annat samverkan med våra befintliga verksamheter i Finland kommenterar Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International.

Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på koncernens resultat under innevarande år.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2015 kl 14.30 

Tranås, den 12 juni 2015

OEM International AB (publ)

Ladda ner Pressmeddelande Scannotec 2015-06-12