tisdag, 2 maj, 2000

Bolagsstämma den 28 april 2000

BOLAGSSTÄMMA DEN 28 APRIL 2000 Aktieutdelning Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag att för 1999 lämna utdelning med 3:75 kr/aktie samt att som avstämningsdag fastställa den 4 maj 2000. Nyemission Styrelsen bemyndigades att i samband med eventuellt företags-förvärv få nyemittera B-aktier till max 10 % av aktiekapitalet. Återköp av aktier Styrelsen bemyndigades att återköpa maximalt 10 % av bolagets aktier, att sälja alla eller delar av de eventuellt inköpta aktierna, att använda återköpta aktier som likvid vid eventuellt företagsförvärv. Eventuella förvärv eller försäljningar av bolagets aktier får endast göras på OM Stockholmsbörsen till vid förvärvs- eller försäljningstillfället gällande marknadspris. Motivet för återköp är att förändra bolagets kapitalstruktur så att förutsättningarna för att öka avkastningen på eget kapital förbättras. Bemyndigadet gäller intill nästa ordinarie bolagsstämma. Nästa rapporttillfälle Delårsrapport januari-juni 2000 kommer att lämnas den 15 augusti 2000. Tranås den 28 april 2000 OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) Jörgen Zahlin Hans Franzén Verkställande direktör Koncernchef ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00060/bit0002.pdf

Ladda ner bit0001.doc
bit0002.pdf