torsdag, 14 januari, 2010

Valberedning inför OEM International AB:s årsstämma 2010 utökas

Valberedningen utökas med Bengt Stillström, representerande Traction AB. Efter denna utökning består valberedningen av Jan Svensson, ordförande, Orvar Pantzar, Hans Franzén, Agne Svenberg och Bengt Stillström. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande Jan Svensson tel. 031-89 17 90 alternativt e-post [email protected] Årsstämma i OEM International AB kommer att hållas måndag 26 april 2010, i Tranås. Tranås den 14 januari 2010 OEM International AB (publ)

Ladda ner wkr0011.pdf