torsdag, 3 juli, 2014

OEM International förvärvar danska Scanding A/S

OEM International har förvärvat danska Scanding A/S. Scanding, med huvudkontor på Jylland, omsatte 2013 cirka 25 MDKK och marknadsför flödeskomponenter för framförallt processindustrin i Danmark.

-     Scanding är ett välskött bolag med en stark ställning på den danska marknaden. Sortimentet är mycket konkurrenskraftigt och kompletterar den nuvarande produktportföljen i vårt befintliga danska bolag OEM Automatic Klitsö. Vi ser goda möjligheter till samverkan mellan bolagen inom flera områden, kommenterar Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International.

Köpeskillingen uppgår till 4.5 MDKK samt en tilläggsköpeskilling som baseras på verksamhetens utveckling under kommande två år. Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på OEMs resultat under innevarande år.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juli 2014 kl 08:30

Tranås den 3 juli 2014

OEM International AB (publ)

Ladda ner Pressmeddelande 2014-07-03, Förvärv Scanding AS