torsdag, 22 juni, 2017

OEM International förvärvar Candelux Sp. z o.o. i Polen

OEM International har idag tecknat avtal om förvärv av Candelux Sp. z o.o. Bolaget, med huvudkontor i Warszawa, Polen, är en distributör av professionell belysning för offentliga miljöer av både eget varumärke och andra kvalitets varumärken. Candelux har en årlig omsättning på ca 4 MEUR. 

-      Candelux har mer än 25 års erfarenhet att arbeta med kommersiella och bostad projekt en stark position på den polska belysningsmarknaden. Vid sidan av att fortsätta utveckla Candelux, ger detta också möjligheten att lansera                            Hide-a-lite belysning på den polska marknaden, kommenterar Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International.

Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på OEMs resultat under innevarande år.

Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juni 2017 kl. 15:45, genom nedanstående kontaktpersons försorg.

Tranås den 22 juni 2017

OEM International AB (publ)

Ladda ner Release