måndag, 9 mars, 2015

Valberedningens förslag till styrelse i OEM International AB

Valberedningen förslår omval av ledamöterna Ulf Barkman, Hans Franzén, Jerker Löfgren, Petter Stillström och Lars-Åke Rydh. Agne Svenberg har meddelat att han inte står till förfogande för omval. Till ny styrelseledamot föreslås Åsa Söderström Jerring.

Åsa Söderström Jerring är född 1957 och civilekonom från Stockholms Universitet.

Hon har 25-årig industriell erfarenhet, bland annat som informationschef för NCC Bygg, verkställande direktör för Ballast Väst samt för SWECO Theorells. Under de senaste tio åren har hon arbetat som styrelseledamot i ett flertal bolag.

Hon är idag styrelseledamot i Vattenfall AB, JM AB, Rejlers AB, Nordic Room Improvement AB, ELU Konsult AB (ordf), Scanmast AB och även ledamot i IVA.

Hon är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.

Valberedningen föreslår vidare omval av Lars-Åke Rydh som styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod är oförändrat.

Förslagen stöds av aktieägare i bolaget uppgående till cirka 80 % av rösterna och cirka 41 % av antalet aktier.

Valberedningens ledamöter samt information om styrelseledamöterna framgår av OEM Internationals hemsida www.oem.se.

Tranås den 9 mars 2015

Valberedningen

OEM Internationals årsstämma äger rum den 23 april 2015 på Badhotellets konferenscentrum, Ågatan 16 i Tranås.

Ladda ner Release