måndag, 30 oktober, 2000

OEM International AB (publ.) förvärvar Hydraulik-grupp som omsätter 158 MSEK

OEM International AB (publ.) förvärvar Hydraulik-grupp som omsätter 158 MSEK OEM Industrial Components AB, en delkoncern inom OEM International AB, förvärvar per 2000-11-01 Ernström Hydraulik AB och startar en bolagsgrupp som kommer att inrikta sig på hydraulik. Delkoncernen marknadsför komponenter som insatsvaror och för automati- sering inom grupperna Automation, Elektronik, Mekanik och Europa. 1999 omsatte delkoncernen 787 miljoner kr. Ernström Hydraulik AB består av tre rörelsedrivande dotterbolag: JMS Systemhydraulik AB, Hydrac AB och Hydroprodukter International AB. Gruppen beräknas i år omsätta ca. 158 MSEK och har 70 anställda. Verksamheten bedrivs i Borås, Göteborg och Ängelholm. Bolagen säljer hydraulikkomponenter och bygger hydraulikaggregat för i huvudsak den svenska industrin. Inom hydraulikaggregat tillhör man huvudaktörerna på marknaden. I samband med förvärvet etablerar OEM Industrial Components AB en femte bolagsgrupp som har som affärsidé att bedriva handel med komponenter och system inom hydraulik i Norden. För ytterligare information kontakta: Jan Hultman, OEM Industrial Components AB på tel 0709-76 06 84. Jörgen Zahlin, OEM International AB på tel 0709-76 06 95. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00150/bit0002.pdf

Ladda ner bit0001.doc
bit0002.pdf