torsdag, 27 augusti, 2015

OEM International förvärvar ATC Tape Converting AB

OEM International har idag tecknat avtal om förvärv av ATC Tape Converting AB. ATC Tape Converting, med huvudkontor i Järfälla, konverterar och marknadsför industriella tejper med en årlig omsättning på ca 18 MSEK.

-      ATC Tape Converting är ett välskött bolag med produkter och lösningar som kompletterar vårt befintliga sortiment inom koncernen. Vi kommer successivt att fördjupa samverkan mellan ATC Tape Converting och OEM Electronics AB för att nyttja synergier och utveckla vårt erbjudande, kommenterar Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International.

Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på OEMs resultat under innevarande år.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2015 kl 8.30.

Tranås den 27 augusti 2015

OEM International AB (publ)

Ladda ner Pressmeddelande ATC