måndag, 20 februari, 2023

OEM International höjer målet för EBITA-marginalen

Styrelsen i OEM International AB har beslutat att höja det finansiella målet för EBITA-marginalen för koncernen till minst 12 procent (tidigare 10 procent) per år över en konjunkturcykel.

”OEM har under åren investerat i system och utvecklat effektivare processer vilket inneburit att EBITA-marginalen succesivt stärkts. Snittet på EBITA-marginalen har de senaste 15, 10 och 5 åren varit 11,4 procent, 11,7 procent och 12,5 procent. EBITA-nivån för 2022 var 16 procent. Det ökade EBITA-marginalmålet tydliggör koncernens lönsamhetsambition och ger även god möjlighet till fortsatta investeringar”, säger Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International.

Samtidigt förändrar OEM International målet för avkastning på eget kapital från 20 till 25 procent över en konjunkturcykel och sitt kapitalstrukturmål att beskrivas genom skuldsättningsgrad i stället för soliditet.

Efter förändringarna är OEM Internationals finansiella mål följande:

Försäljningstillväxt

Omsättningstillväxt på i minst 10 procent per år över en konjunkturcykel.

EBITA-marginal

EBITA-marginal på minst 12 procent per år över en konjunkturcykel.

Avkastning på eget kapital

Avkastning på eget kapital på i minst 25 procent per år över en konjunkturcykel.

Skuldsättningsgrad

OEM ska prioritera en stark finansiell ställning för att säkerställa operationell stabilitet och möjliggöra företagsförvärv oavsett konjunkturläge. Skuldsättningsgraden ska understiga 100%.Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2023 kl. 14.00 CET, genom Johan Bromans försorg.

Ladda ner Pressmeddelande förändrade finansiella mål 2023-02-20