tisdag, 27 januari, 2015

OEM International förvärvar bromsspecialisten Rydahls

OEM International har idag förvärvat samtliga aktier i AB Ernst Hj Rydahl Bromsbandsfabrik, kallat Rydahls. Bolaget har sitt huvudkontor i Karlstad, försäljningskontor på ytterligare fem orter i Sverige och är en av Nordens ledande leverantörer av broms- och friktionskomponenter. Årsomsättningen uppgår till cirka 120 MSEK och bolaget har 45 anställda.   

-     Rydahls har under snart 100 år byggt upp en unikt stark marknadsposition och vi ser fram emot att vara delaktiga i att fortsatt utveckla verksamheten. Delar av sortimentet har beröringspunkter med andra verksamheter inom OEM International, men i huvudsak tillför Rydahls ett för koncernen helt nytt marknadssegment, kommenterar Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International.

Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på koncernens resultat under innevarande år.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2015 kl 08.30.

Tranås den 27 januari 2015

OEM International AB (publ)

Ladda ner Pressmeddelande Rydahls