torsdag, 29 april, 1999

Bolagsstämma den 28 april 1999

BOLAGSSTÄMMA DEN 28 APRIL 1999 Aktieutdelning Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag att för 1998 lämna utdelning med 3:00 kr/aktie samt att som avstämningsdag fastställa den 3 maj 1999. Ändring av bolagsordning Bolagsstämman beslöt att genomföra de förändringar i bolags-ordningen som föranletts av ändringar i aktiebolagslagen. Nyemission Styrelsen bemyndigades att i samband med eventuellt företags-förvärv få nyemittera B-aktier till max 10 % av aktiekapitalet. Nästa rapporttillfälle Delårsrapport januari-juni 1999 kommer att lämnas den 16 augusti 1999. Tranås den 28 april 1999 OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) Agne Svenberg Hans Franzén Verkställande direktör Koncernchef ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/04/29/19990429BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/04/29/19990429BIT00050/bit0002.pdf

Ladda ner bit0001.doc
bit0002.pdf