torsdag, 26 november, 2020

Utökad ledningsgrupp i OEM International AB

Från och med 2021 kommer ledningsgruppen i OEM International bestå av nio personer. Nya i ledningsgruppen blir Andreas Andersson, Carl Reuthammar och Marko Salovaara.

Andreas Andersson (-77), ansvarig för OEM Automatic-bolagen i Danmark, Norge, UK och CEE har varit anställd inom OEM-koncernen i drygt 20 år. Carl Reuthammar (-77) är VD i Elektro Elco sedan 2018. Marko Salovaara (-76) blir från och med 2021 VD för OEM Finland och ersätter Patrick Nyström som då går i pension. Marko har varit verksam inom OEM-koncernen i 18 år.

 

Ledningsgruppen kommer med de nya tillskotten få en förnyelse vilket kommer att öka kraften både i strategiarbetet och det operativa arbetet. De förändringar som sker på marknaden ställer nya krav vilket gör att vi som bolag måste anpassa arbetssätt och organisationen, säger Jörgen Zahlin, CEO för OEM-koncernen.

Tranås den 26 november 2020

OEM International AB (publ)

Ladda ner Release