tisdag, 19 mars, 2019

Valberedningens förslag till styrelse, styrelseordförande och revisor i OEM International AB

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Ulf Barkman, Jörgen Rosengren, Petter Stillström och Åsa Söderström Winberg. Till nya styrelseledamöter föreslås Mattias Franzén, Richard Pantzar och Agne Svenberg.

Mattias Franzén är född 1968 och är civilingenjör. Han är för närvarande VD i TR Equipment AB. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i TR Equipment AB, MAZE Holding i Tranås AB, I&B Medical AB och Opti Fresh AB.

Richard Pantzar är född 1983 och har en masterexamen i Business Administration (MBA). Han är för närvarande VD i Orvaus AB. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Orvaus AB, Investerum Holding AB, Centrumfastigheter i Norrtälje AB samt ett flertal fastighetsbolag.

Agne Svenberg är född 1941 och är ingenjör. Han är en av grundarna till bolaget och tidigare styrelseledamot t.o.m. 2014. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Eges El & Automation AB och Personality Gym AB.

Samtliga nya föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende till bolagets större aktieägare.    

Valberedningen föreslår vidare omval av Petter Stillström som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska uppgå till sammanlagt 1 800 000 kronor, varav 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman utsedda ledamöterna som inte är anställda av bolaget.

Valberedningen föreslår nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Martin Odqvist, intill årsstämman 2020. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslagen stöds av aktieägare i bolaget uppgående till cirka 79 % av rösterna och cirka 41 % av antalet aktier.

OEM Internationals årsstämma äger rum den 24 april 2019 på Badhotellets konferenscentrum, Ågatan 16 i Tranås.

Tranås den 19 mars 2019

Valberedningen

Ladda ner Release