fredag, 10 juli, 2009

OEM Automatic i Norge utökar sortimentet med pumpar genom övertagande av verksamheten inom Lasa Maskin AS

OEM Internationals dotterbolag, OEM Automatic AS i Norge, har tecknat avtal i syfte att överta verksamheten inom Lasa Maskin AS. Avtalet innebär att rörelsen övergår från och med 1/9 2009 till OEM Automatic AS. Lasa Maskin AS omsätter ca 10 miljoner på årsbasis. Övertagandet utökar produktsortimentet för OEM Automatic Norge med pumpar för marina och industriella applikationer. Pumpar är sedan tidigare ett prioriterat område för OEM-koncernen och övertagandet kommer att få betydande synergieffekter tillsammans med satsningen på pumpar i Sverige. Produkterna levereras av ITT/Jabsco som är världsledande på högkvalitativa pumpar för marint och industriellt bruk Övertagandet bedöms inte ha någon effekt på koncernens resultat under innevarande år.

Ladda ner wkr0011.pdf