onsdag, 28 december, 2016

Styrelseförändring

Styrelseförändring

Det är med stor sorg och saknad vi tvingas informera om att vår vän och styrelsekollega Jerker Löfgren avlidit efter en tids sjukdom. Jerker har varit en del av OEM:s styrelse sedan 2010. Vi återkommer med mera information om hur detta påverkar styrelsens sammansättning.

Tranås den 28 december 2016

Styrelsen för OEM International

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 december 2016 kl. 15:00

Ladda ner Pressmeddelande Styrelseförändring