måndag, 6 april, 2020

OEM drar tillbaka utdelningsförslaget, tidigarelägger delårsrapporten för första kvartalet men ligger kvar med planerat datum för årsstämman

OEM drar tillbaka utdelningsförslaget

OEMs styrelse har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om en utdelning på 7,00 SEK per aktie. Beslutet har fattats mot bakgrund av rådande omvärldsklimat, med anledning av utbrottet av Covid-19 och dess effekter på omvärld och marknader, samt risken för utbrottets potentiella finansiella påverkan på OEM:s verksamhet och resultat.

 “Mot bakgrund av det rådande globala klimatet anser styrelsen att detta är en sund åtgärd att vidta vid denna tidpunkt för att säkerställa att bolaget förblir väl positionerat inför framtiden,” säger Petter Stillström, styrelseordförande i OEM International AB.

OEM tidigarelägger delårsrapporten för första kvartalet 2020

OEMs styrelse har också beslutat att tidigarelägga delårsrapporten för första kvartalet till den 9 april 2020. Rapporten var tidigare planerad till den 22 april 2020. Bakgrunden är att bolaget prioriterar att snabbare lägga arbetet med första kvartalet bakom oss för att istället fokusera på verksamheten och de utmaningar vi har framför oss.

OEM planerar för att genomföra årsstämman 2020 den 22 april

OEM har valt att tillsvidare ligga kvar med tidigare beslut att hålla årsstämman den 22 april 2020. Vi bedömer att vi kan genomföra stämman på ett sätt som följer de regler och rekommendationer som gäller från regeringen och folkhälsomyndigheten. Vi har hög prioritet på att säkerställa aktieägares och medarbetares hälsa och säkerhet, och därför kommer stämman att bli förkortad och medverkan från styrelse och ledning begränsad. VD:s tal kommer att publiceras på hemsidan.

Tranås 6 april 2020 OEM International AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OEM International ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2020 kl. 16.00 CET, genom Johan Bromans försorg.

Ladda ner Release