måndag, 15 oktober, 2012

OEM International förvärvar Vanlid Transmission AB med dotterbolag

OEM International har idag tecknat avtal om förvärv av Vanlid Transmission AB i Malmö och Hultsfred, med dotterbolagen Ronson Transmission AB och Fenix Transmission AB. Bolagsgrupperingen marknadsför transmissions-produkter i Sverige och omsätter ca 30 MSEK på årsbasis.

-      Genom förvärvet får vi tillgång till ett nytt sortiment som kompletterar vår befintliga produktportfölj. Vanlid Transmission AB med dotterbolag är fungerande bolag som vi successivt kommer att utveckla i samverkan med nuvarande ledning, säger Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International.

Köpeskillingen uppgår till 8 MSEK. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på OEMs resultat under innevarande år.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 oktober 2012 kl 16.00.

Tranås den 15 oktober 2012

OEM International AB (publ)

Ladda ner Förvärv Vanlid 2012-10-158