tisdag, 31 maj, 2022

Förändrat antal aktier och röster i OEM International AB (publ)

Efter beslut av årsstämman 26 april 2022 har OEM International AB (publ) under maj 2022 genomfört en aktiesplit 3:1 i kombination med ett automatiskt inlösenförfarande, varvid en av de nya aktierna har lösts in mot likvid. Förfarandet ökar det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Per den 31 maj 2022 uppgår det totala antalet röster till 395 175 438 (tidigare 197 587 719). Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 139 015 854 (tidigare 69 507 927 aktier), varav 28 462 176 A-aktier med 10 röster vardera (tidigare 14 231 088 aktier) och 110 553 678 B-aktier med en röst vardera (tidigare 55 276 839 aktier).Informationen är sådan som OEM International AB ska offentliggöra enligt Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022, klockan 09:00.

Ladda ner Pressmeddelande Förändring av antalet aktier 2022-05-31