fredag, 30 oktober, 2020

Omvandling av aktier

Omvandling av aktier

Enligt OEM International AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie. Omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett, är bolaget skyldigt enligt Lag om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under oktober 2020 har, på begäran av aktieägare, 23 400 A-aktier omvandlats till B-aktier. Det totala antalet röster uppgår därefter till 65 800 726. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 23 169 309 aktier varav 4 743 696 A-aktier och 18 425 613 B-aktier.

Informationen är sådan som OEM International AB ska offentliggöra enligt Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 oktober 2020, klockan 08:00.

Tranås den 30 oktober 2020

OEM International AB (publ)

Ladda ner Release