onsdag, 8 februari, 2017

Förändring i valberedning inför OEM International AB:s årsstämma 2017

Tidigare kommunicerad valberedning inför OEM Internationals årsstämma 2017 förändras genom att Richard Pantzar ersätter Jerker Löfgren som avled under slutet av december.

Det innebär att valberedningen inför årsstämman består av följande ledamöter:

Lars-Åke Rydh, valberedningens ordförande, Richard Pantzar, Orvaus AB, Hans Franzén, Agne Svenberg och Bengt Stillström, AB Traction.

Valberedningen avviker från Kodens regler avseende att styrelseledamot inte ska utgöra valberedningens ordförande.

Årsstämma i OEM International kommer att hållas onsdagen 19 april, 2017 i Tranås.  

Aktieägare som önskar lämna förslag till Valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande Lars-Åke Rydh tel. 0705-92 45 70 alternativt e-post [email protected]

Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2017 kl. 15.00, genom nedanstående kontaktpersons försorg.

Tranås den 8 februari 2017

OEM INTERNATIONAL AB (publ)

För ytterligare information kontakta Lars-Åke Rydh, Styrelseordförande OEM International AB, telefon 0705-92 45 70

Ladda ner Release