tisdag, 1 mars, 2011

Pressmeddelande 2011-03-01  OEM International förvärvar brittiskt handelsföretag

  OEM Internationals dotterbolag i Storbritannien, OEM Automatic Ltd, har idag tecknat avtal om förvärv av brittiska Echobeach. Echobeach är ett handelsföretag som omsätter ca 12 MSEK på årsbasis och marknadsför elkomponenter i Storbritannien. Förvärvet innebär en förstärkning av sortimentet och skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt.

-         Genom förvärvet breddas produktportföljen med konkurrenskraftiga produkter i elsortimentet och vårt erbjudande blir än bättre i viktiga marknadssegment i Storbritannien, kommenterar Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International.

Echobeach kommer att integreras med OEM Automatic i Storbritannien under våren 2011. Köpeskillingen uppgår till ca 4,5 MSEK samt en tilläggsköpeskilling som baseras på verksamhetens utveckling under 2011. Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på OEMs resultat under innevarande år.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 mars 2011 kl 13.00.

Tranås den 1 mars 2011

OEM International AB (publ)

Ladda ner wkr0005.pdf