torsdag, 31 mars, 2011

OEM Internationals årsredovisning nu tillgänglig på hemsidan www.oem.se

OEM International AB:s årsredovisning för 2010 är nu publicerad på www.oem.se. Tryckt version beräknas finnas tillgänglig på bolaget from den 1 april 2011.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2011 kl 14.00.

Ladda ner wkr0001.pdf