fredag, 19 mars, 2021

OEM Internationals årsredovisning nu tillgänglig på hemsidan www.oem.se

OEM International AB:s årsredovisning för 2020 är nu publicerad på www.oem.se.

Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2021 kl. 09:10 CET.

Ladda ner Release