måndag, 21 februari, 2011

Bokslutskommuniké OEM International Helåret 2010

FJÄRDE KVARTALET 2010

  • Orderingången ökade med 22 % till 390 MSEK (319)
  • Nettoomsättningen ökade med 24 % till 392 MSEK (315)
  • Resultat före skatt ökade med 83 % till 36 MSEK (20)

HELÅRET 2010

  • Orderingången ökade med 22 % till 1 468 MSEK (1 199)
  • Nettoomsättningen ökade med 15 % till 1 430 MSEK (1 240)
  • Resultat före skatt ökade med 86 % till 136 MSEK (73)
  • Resultat efter skatt ökade med 97 % till 100 MSEK (51)
  • Resultat per aktie uppgick till 4,32 kr (2,19)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kr per aktie (2.00)
  • Verksamheten inom division Production Technology avyttrad
Ladda ner wkr0001.pdf