torsdag, 20 oktober, 2016

Delårsrapport Q3 2016

Tredje kvartalet 2016

 • Orderingången ökade med 5 % till 544 MSEK (517)
 • Nettoomsättningen ökade med 3 % till 544 MSEK (530)
 • Rörelseresultatet ökade med 5 % till 62 MSEK (59)
 • EBITA ökade med 3 % till 67 MSEK (65)
 • Resultat före skatt ökade med 6 % till 62 MSEK (58)
 • Resultat efter skatt ökade med 6 % till 49 MSEK (46)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,10 kr (1,98)

Januari - september 2016

 • Orderingången ökade med 6 % till 1 745 MSEK (1 649)
 • Nettoomsättningen ökade med 5 % till 1 729 MSEK (1 650)
 • Rörelseresultatet ökade med 9 % till 183 MSEK (167)
 • EBITA ökade med 8 % till 197 MSEK (183)
 • Resultat före skatt ökade med 10 % till 181 MSEK (164)
 • Resultat efter skatt ökade med 10 % till 141 MSEK (128)
 • Resultat per aktie uppgick till 6,11 kr (5,54)
Ladda ner Delårsrapport Q3 2016