måndag, 19 juli, 2010

Delårsrapport för OEM International januari - juni 2010

ANDRA KVARTALET 2010

  • Orderingången ökade med 38 % till 395 MSEK (287)
  • Omsättningen ökade med 19 % till 361 MSEK (304)
  • Resultat före skatt ökade till 33 MSEK (7,6)
  • Verksamheten inom division Production Technology avyttrad

FÖRSTA HALVÅRET 2010

  • Orderingången ökade med 21 % till 740 MSEK (611)
  • Omsättningen ökade med 7 % till 693 MSEK (648)
  • Resultat före skatt ökade med 89 % till 63 MSEK (33)
  • Resultat efter skatt ökade med 98 % till 46 MSEK (23)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,80 kr (0,99)

 

 

 

Ladda ner wkr0005.pdf