torsdag, 19 oktober, 2017

Delårsrapport Q3 2017

Tredje kvartalet 2017

 •    Orderingången ökade med 21 % till 660 MSEK (544)
 •    Nettoomsättningen ökade med 17 % till 636 MSEK (544)
 •    Rörelseresultatet ökade med 7 % till 67 MSEK (62)
 •    EBITA ökade med 16 % till 77 MSEK (67)
 •    Resultat efter skatt ökade med 4 % till 51 MSEK (49)
 •    Resultat per aktie uppgick till 2,19 kr (2,10)Januari – september 2017 

 •    Orderingången ökade med 18 % till 2 055 MSEK (1 745)
 •    Nettoomsättningen ökade med 15 % till 1 997 MSEK (1 729)
 •    Rörelseresultatet ökade med 14 % till 208 MSEK (183)
 •    EBITA ökade med 16 % till 228 MSEK (197)
 •    Resultat efter skatt ökade med 11 % till 157 MSEK (141)
 •    Resultat per aktie uppgick till 6,79 kr (6,11)
Ladda ner Delårsrapport Q3 2017