fredag, 24 oktober, 2008

Delårsrapport januari - september 2008

TREDJE KVARTALET 2008

· Omsättningen ökade med 9 % till 350 MSEK (322)

· Resultat före skatt ökade med 24 % till 36 MSEK (29)

· Orderingången ökade med 15 % till 382 MSEK (332)JANUARI – SEPTEMBER 2008

· Omsättningen ökade med 14 % till 1 211 MSEK (1 065)

· Resultat före skatt ökade med 15 % till 122 MSEK (106)

· Resultat före skatt justerat för fastighetsförsäljningar

ökade med 25 % till 116 MSEK (93)

· Vinst per aktie efter skatt ökade med 14 % till 3,69 kr (3,23)HÄNDELSER EFTER RAPPORTDATUM

· Förvärv av handelsföretag inom belysning/installation

Ladda ner wkr0003.pdf