fredag, 21 mars, 2014

OEM Internationals årsredovisning nu tillgänglig på hemsidan www.oem.se

OEM International AB:s årsredovisning för 2013 är nu publicerad på www.oem.se. Tryckt version beräknas finnas tillgänglig på bolaget from den 26 mars 2014.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2014 kl 14:00.

Ladda ner Pressmeddelande årsredovisning 2013