torsdag, 22 februari, 2007

Bokslutskommuniké 2006

· Styrelsen föreslår en utdelning om 8,50 kr per aktie (7,00)

· Styrelsen föreslår aktiesplit 4:1 med inlösenaktie värd 20 kr/aktieFJÄRDE KVARTALET 2006

· Omsättningen ökade med 12 % till 393 MSEK (350)

· Resultat före skatt ökade med 8 % till 34 MSEK (31)

· Orderingången ökade med 4 % till 356 MSEK (343)

· JMS Systemhydraulik avyttrades 30 novemberHELÅRET 2006

· Omsättningen ökade med 6 % till 1 450 MSEK (1 366)

· Resultat före skatt ökade med 13 % till 128 MSEK (113)

· Resultat efter skatt ökade med 11 % till 91 MSEK (82)

· Avyttringen av JMS Systemhydraulik tillför ytterliggare 91 MSEK efter skatt

· Vinst per aktie efter skatt ökade med 105 % till 23:52 kr (11:49)HÄNDELSER EFTER RAPPORTDATUM

· Förvärv av återstående 50 % av aktierna i Crouzet AB

Ladda ner wkr0019.pdf