måndag, 18 februari, 2019

Bokslutskommuniké Helåret 2018

Fjärde kvartalet 2018

Orderingången ökade med 11 % till 821 MSEK (738)

Nettoomsättningen ökade med 8 % till 805 MSEK (742)

Rörelseresultatet uppgick till 67 MSEK (74)

EBITA uppgick till 72 MSEK (79)

Resultat efter skatt uppgick till 50 MSEK (57)

Resultat per aktie uppgick till 2,18 kr (2,46)

Januari - december 2018

Orderingången ökade med 13 % till 3 163 MSEK (2 793)

Nettoomsättningen ökade med 14 % till 3 112 MSEK (2 739)

Rörelseresultatet ökade med 15 % till 323 MSEK (282)

EBITA ökade med 11 % till 343 MSEK (308)

Resultat efter skatt ökade med 16 % till 248 MSEK (214)

Resultat per aktie uppgick till 10,74 kr (9,25)

Styrelsen föreslår en utdelning om 6,75 kronor per aktie (6,00)

Ladda ner Bokslutskommuniké 2018