måndag, 26 mars, 2012

OEM Internationals årsredovisning nu tillgänglig på hemsidan www.oem.se

 

OEM International AB:s årsredovisning för 2011 är nu publicerad på www.oem.se.

Tryckt version beräknas finnas tillgänglig på bolaget from den 26 mars 2012.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2012 kl 11.00.

Ladda ner wkr0001.pdf