torsdag, 20 oktober, 2022

Delårsrapport Q3 2022

Tredje kvartalet 2022

● Orderingången ökade med 12 % till 1 057 MSEK (944)

Nettoomsättningen ökade med 29 % till 1 158 MSEK (895)

● Rörelseresultatet ökade med 15 % till 172 MSEK (149)

● EBITA ökade med 18 % till 180 MSEK (152)

● Resultat efter skatt ökade med 13 % till 135 MSEK (119)

● Resultat per aktie uppgick till 0,98 kr (0,86)

Januari - september 2022

● Orderingången ökade med 21 % till 3 646 MSEK (3 018)

Nettoomsättningen ökade med 25 % till 3 467 MSEK (2 770)

● Rörelseresultatet ökade med 27 % till 554 MSEK (438)

● EBITA ökade med 29 % till 575 MSEK (447)

● Resultat efter skatt ökade med 26 % till 436 MSEK (346)

● Resultat per aktie uppgick till 3,14 kr (2,50)Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2022 kl. 14.00 CET, genom Johan Bromans försorg.

Ladda ner Delårsrapport Q3 2022