fredag, 20 februari, 2009

Bokslutskommuniké 2008

HELÅRET 2008

· Styrelsen föreslår en utdelning om 3 kr per aktie (3,00)

· Omsättningen ökade med 12 % till 1 660 MSEK (1 482)

· Resultat före skatt ökade med 13 % till 157 MSEK (139)

· Vinst per aktie efter skatt ökade med 14 % till 5,05 kr (4,43)

FJÄRDE KVARTALET 2008

· Omsättningen ökade med 7 % till 448 MSEK (417)

· Resultat före skatt ökade med 6 % till 35 MSEK (33)

Ladda ner wkr0003.pdf