måndag, 13 juli, 2020

Delårsrapport Q2 2020

Andra kvartalet 2020

●  Orderingången uppgick till 737 MSEK (847)

Nettoomsättningen uppgick till 766 MSEK (848)

Rörelseresultatet ökade med 7 % till 96 MSEK (90)

EBITA ökade med 7 % till 99 MSEK (93)

Resultat efter skatt ökade med 5 % till 73 MSEK (69)

Resultat per aktie uppgick 3,16 kr (3,01)

Januari - Juni 2020

●  Orderingången ökade med 2 % till 1 747 MSEK (1 717)

Nettoomsättningen uppgick till 1 654 MSEK (1 694)

Rörelseresultatet ökade med 6 % till 201 MSEK (189)

EBITA ökade med 6 % till 208 MSEK (196)

Resultat efter skatt ökade med 7 % till 157 MSEK (147)

●  Resultat per aktie uppgick 6,81 kr (6,38)

 

Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR) samt Lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juli 2020 kl. 11.00 CET, genom Johan Bromans försorg.

Ladda ner Release