onsdag, 18 april, 2018

Delårsrapport Q1 – 2018

Första kvartalet 2018

Orderingången ökade med 11 % till 780 MSEK (702)

Nettoomsättningen ökade med 13 % till 757 MSEK (671)

Rörelseresultatet ökade med 11 % till 81 MSEK (73)

EBITA ökade med 10 % till 85 MSEK (78)

Resultat efter skatt ökade med 11 % till 62 MSEK (56)

Resultat per aktie uppgick till 2,67 kr (2,40)

Ladda ner Delårsrapport Q1 2018