måndag, 16 juli, 2012

DELÅRSRAPPORT Q2 2012

ANDRA KVARTALET 2012

  • Orderingången ökade med 4 % till 445 MSEK (429)
  • Nettoomsättningen ökade med 7 % till 437 MSEK (408)
  • Resultat före skatt ökade med 10 % till 47 MSEK (43)

 FÖRSTA HALVÅRET 2012

  • Orderingången ökade med 7 % till 895 MSEK (836)
  • Nettoomsättningen ökade med 9 % till 863 MSEK (792)
  • Resultat före skatt ökade med 16 % till 95 MSEK (82)
  • Resultat efter skatt ökade med 16 % till 69 MSEK (60)
  • Resultat per aktie uppgick till 3,00 kr (2,56)

Ladda ner Delårsrapport Q2 2012