onsdag, 19 februari, 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Helåret 2013

FJÄRDE KVARTALET 2013

 • Orderingången ökade med 5 % till 420 MSEK (398)
 • Nettoomsättningen ökade med 5 % till 428 MSEK (408)
 • Resultat före skatt ökade med 41 % till 39 MSEK (27)
 • Resultat efter skatt ökade med 6 % till 32 MSEK (30)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,38 kr (1,33)

HELÅRET 2013

 • Orderingången ökade med 1 % till 1 649 MSEK (1 630)
 • Nettoomsättningen ökade med 2 % till 1 668 MSEK (1 631)
 • Resultat före skatt uppgick till 157 MSEK (159)
 • Resultat efter skatt uppgick till 121 MSEK (126)
 • Resultat per aktie uppgick till 5,24 kr (5,47)
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 4,00 kr per aktie (3,75)
 • Styrelsen föreslår också årsstämman att besluta om att till aktieägarna överföra motsvarande 10,00 kr per aktie via ett automatiskt inlösenförfarande

EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Två förvärv genomfördes under januari med en total årsomsättning på       61 MSEK

Ladda ner Bokslutskommuniké 2013