torsdag, 17 februari, 2022

Bokslutskommuniké Helår 2021

Fjärde kvartalet 2021

Orderingången ökade med 29 % till 1 159 MSEK (897)

Nettoomsättningen ökade med 16 % till 1 004 MSEK (868)

Rörelseresultatet ökade med 35 % till 141 MSEK (104)

EBITA ökade med 34 % till 143 MSEK (107)

Resultat efter skatt ökade med 41 % till 111 MSEK (79)

Resultat per aktie uppgick till 1,60 kr (1,14)

Januari – December 2021

Orderingången ökade med 24 % till 4 177 MSEK (3 368)

Nettoomsättningen ökade med 15 % till 3 774 MSEK (3 283)

Rörelseresultatet ökade med 42 % till 578 MSEK (408)

EBITA ökade med 40 % till 590 MSEK (422)

Resultat efter skatt ökade med 44 % till 457 MSEK (317)

Resultat per aktie uppgick till 6,59 kr (4,58)

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 2,75 kr per aktie (2,50)

Styrelsen föreslår årsstämman besluta att till aktieägarna överföra 3,25 kr per aktie via ett automatiskt inlösenförfarande

Efter rapportperioden

Förvärv av Demesne Electrical Sales Ltd, Irland, med en årsomsättning på 205 MSEK, genomfördes i januari 2022

Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2022 kl. 14.00 CET, genom Johan Bromans försorg.

Ladda ner Delårsrapport Q4 2021