måndag, 20 februari, 2023

Bokslutskommuniké Helår 2022

Fjärde kvartalet 2022

● Orderingången ökade med 2 % till 1 186 MSEK (1 159)

Nettoomsättningen ökade med 26 % till 1 264 MSEK (1 004)

● Rörelseresultatet ökade med 29 % till 181 MSEK (141)

● EBITA ökade med 31 % till 188 MSEK (143)

● Resultat efter skatt ökade med 26 % till 140 MSEK (111)

● Resultat per aktie uppgick till 1,01 kr (0,80)

Januari - december 2022

● Orderingången ökade med 16 % till 4 832 MSEK (4 177)

Nettoomsättningen ökade med 25 % till 4 731 MSEK (3 774)

● Rörelseresultatet ökade med 27 % till 735 MSEK (578)

● EBITA ökade med 29 % till 763 MSEK (590)

● Resultat efter skatt ökade med 26 % till 576 MSEK (457)

● Resultat per aktie uppgick till 4,15 kr (3,30)

● Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kr per aktie (1,38)Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2023 kl. 14.00 CET, genom Johan Bromans försorg.

Ladda ner Bokslutskommuniké Helår 2022